Vol186嫩模允儿Claire私房高叉连体衣半脱露火辣身材诱惑写真72P允儿Claire画语界

Vol186嫩模允儿Claire私房高叉连体衣半脱露火辣身材诱惑写真72P允儿Claire画语界

不悟,仍服之,更四肢发搐,目闭口噤。不信,仍服前剂,脾土益虚,绝生气而殁。

泻甚者煎木香散或异功散送下。 其致患之由,或因胃中积热所发,或因乳母膏粱浓味所致,或因湿热下流,或因风毒外中,大率多由所禀足三阴之经虚,故邪得以入之也。

毕姻后,前症复作,加寒热头晕,先用前二汤而惊悸愈,后用十全大补汤、补中益气汤,诸症渐愈。 出而不长不贯,用参四圣散。

秽臭,脉洪大而作渴,乃真气虚而邪气实也,此为难治。遂用五味异功一小儿臀痈,溃而不敛,发热作渴,小便频便,仍欲降火,余谓此禀肾经阴虚而火动耳,用补中益气汤、加减八味丸而愈。

《精血篇》云∶男子精未满而御女色,以通其精,五脏有不满之处,异日有难状之疾。朝用补中益气汤,夕用五味异功散,两月而愈。

东垣清胃散治胃经有热,牙齿作痛,或饮冷作渴,口舌生疮,或唇口肿痛,连头面,或重舌马牙,吐舌流涎。每服一二十丸,空心白滚汤送下。

Leave a Reply